Kamercommissie justitie kert wetsvoorstel tegen wraakporno goed

De Kamercommissie Justitie heeft het wetsvoorstel om wraakporno te bestrijden goedgekeurd in tweede lezing. Dat gebeurde quasi unaniem, op twee onthoudingen van Vlaams Belang na. Bij wraakporno worden seksueel expliciete beelden verspreid via sociale media zonder toestemming van de persoon die op de beelden te zien is en vaak met kwaadwillig opzet, bijvoorbeeld uit wraakgevoelens.

Het wetsvoorstel van cdH-Kamerlid Vanessa Matz past het strafwetboek aan zodat voyeurisme dat als wraakporno kan worden gezien, strenger wordt bestraft. De voorziene boetes voor daders gaan van 200 tot 15.000 euro, naast een mogelijke celstraf. Het voorstel voorziet ook in een procedure om de beelden snel te laten verwijderen of op zijn minst ontoegankelijk te maken via de rechtbank of de procureur des konings.

De goedkeuring van de tekst had heel wat voeten in de aarde. Geen enkele fractie kantte zich tegen het principe, maar tijdens de bespreking rezen wel verschillende juridisch-technische vragen. Tijdens een eerste bespreking kon daardoor niet overgegaan worden tot de stemming en ook tijdens een volgende zitting kon enkel artikelsgewijs in eerste lezing worden goedgekeurd, in afwachting van een advies van de juridische diensten van de Kamer.

De Commissie zette het licht deze ochtend uiteindelijk wel op groen, al bleven Sophie De Wit van N-VA en Stefaan Van Hecke van Groen met vragen zitten. Beide fracties stemden desondanks wel voor, enkel de twee aanwezige Kamerleden van Vlaams Belang onthielden zich. De tekst verhuist nu naar de plenaire Kamer.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/kamercommissie-justitie-keurt-wetsvoorstel-tegen-wraakporno-goed~abe4185c/

Wraakporno is nooit goed te keuren. Je speelt met het gevoel van een persoon. En zoiets kan niet. Dat niet alleen eigenlijk. Je gaat ook nog bepaalde beelden online zetten tegen de zin in. Waar zit het respect naar de persoon toe? Meer heb ik hier niet aan toe te voegen.
En nogmaals denk steeds na als je een bepaalde foto doorstuurt of laat nemen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: