Design a site like this with WordPress.com
Get started

De wereld sterft niet door coronavirus, maar door afval

Ondanks het feit dat de kwaliteit van het water in Venetië is verbeterd en de lucht in China en Italië na quarantaine veel schoner is geworden, is het eng om je voor te stellen hoeveel wegwerpmaskers, handschoenen zal in de oceaan gaan. Ze zijn synthetisch. Dit betekent dat ze in vele jaren in kleine stukjes zullen vallen en bijna altijd het milieu zullen vergiftigen.

In veel Europese landen zijn als gevolg van een pandemie de regels voor gescheiden inzameling van afval versoepeld of opgeven.

Italië weigerde tijdelijk het gescheiden inzamelenvan afval. Dit staat op de website van de Italiaanse vereniging van water-, energie- en milieubedrijven Utilitalia. Het hele land bevindt zich in quarantaine en huishoudelijke afvalproducten worden automatisch als medisch geclassisificeerden daarom potentieel gevaarlijk. Dergelijk afval moet in dubbele zakken worden verzameld en zorgvuldig worden vastgebonden om contact met dieren te vermijden. Oudere mensen, werknemers van nutsbedrijven en andere openbare diensten, mogen zelfs dergelijke tassen niet benanderen.

In Duitsland zijn tijdens de pandemieperiode de regels voor het gescheiden inzamelen van afval opgeven. Volgens het portaal “Energie uit afval” hebben lokale autoriteiten aanbevelingen gadaan. Volgens deze aanbevelingen moet al het afval in de tank worden gegooid voor niet-recyclebaar afval.

Afvalsorteer- en recyclingcentra zijn gesloten in Frankrijk. In Parijs is het verboden kledeing in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te gooien.

Waarom denken regeringen niet over dit probleem? Het is duidelijk dat het coronavirus prioriteit heeft. Maar dit betekent niet dat we het milieu moeten vergeten.

One thought on “De wereld sterft niet door coronavirus, maar door afval

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: