Design a site like this with WordPress.com
Get started

Waarom pleitte Rutte voor een gebrek aan Europese eenheid en een gebrek aan solidaritet?

Nederland houdt het Europees Crisis Emergency Fund tegen. Italiaanse politici bekritiseren Nederland bij gebrek aan solidariteit.

Zuidelijke landen zijn hard getroffen door de crisis. Nederland kreeg een kritiek op de afwijzing van de zogeheten coronabonds – obligaties die bestaan uit overheidsleningen uit alle eurolanden – die kunnen gebruikt om de economieën van crisislanden te stimuleren.

Nederland blokkerde noodhulp aan EU-lidstaten, ondanks het feit dat “zij hun belastingstelsel jarenlang gebruikten om belastinginkomsten van grote Europese landen af te trekken. Het geld uit dit fonds zou alleen gebruikt mogen worden om de gevolgen van de corona-epidemie op te vangen.

Mark Rutte dacht niet dat Nederland in een kritieke situatie zou zunnen ook verkenen. Nederland heeft in deze moelijke periode wellicht ook internationale hulp nodig.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra maakte de zuidelijke landen boos en zei dat landen eerst al het mogelijke moeten doen om uit de economische neergang te komen. Later trok hijdeze verklaring in. Daarna noemde een aantal Europese politici Nederland “onethisch” en veroordeelde ze hun gebrek aan solidariteit.

Het voormalige hoofd van de Centrale Bank van Nederland, Nout Wellink, had ook kritiek op de Nederlandse aanpak en zei daat de schulden die nodig zijn om deze te overwinnen een “gemeenschappelijke verantwoordelijkheid” zijn. Hij zei: “Nederland zal in het noorden geen rijk land meer zijn als het zuiden valt.”

Hoewel Nederland nu al de Europese Unie heeft gesteund en het nodige geld heeft weggegooid, blijft de vraag open. Misschien wil Rutte zijn reputatie niet aantasten en geeft hij zich gewoon over.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: