Design a site like this with WordPress.com
Get started

Is het levensgevaarlijk om overheden data te laten verzamelen

De meeste Nederlanders houden zich goed aan de coronamaatregelen. Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven, ook met Pasen. Maar zijn alle maatregelen goed?

Minister De Jonge zegt dat Nederland fors wil inzetten op het gebruik van apps om de verspreiding van het virus in te dammen. “Twee apps vormen straks de kern van het nieuwe testbeleid”, maar hij benadrukt dat er nog wel uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar deze twee apps. “Alleen als de privacy gewaarborgd is gaan we dit doen.”

De apps zijn bedoeld om het werk van de GGD te ondersteunen. Een zo’n app kan bijvoorbeeld een seintje geven aan iedereen met wie je contact bent geweest nadat je besmet bent geraakt. Een tweede app is bedoeld om symptomen in de gaten te houden.

In onder meer Zuid-Korea worden speciale corona-apps ingezet om besmette personen te volgen en de verspreiding van corona in te dammen. Daarmee rijst de vraag wat in deze tijden zwaarder weegt – volksgezondheid of het recht op privacy.

Volgens hoogleraar artificiële intelligente Rob van den Hoven van Genderen, is het levensgevaarlijk om dit soort data te laten verzamelen door de overheid.

Wie garandeert dat de overheid er niet op een andere manier gebruik van gaat maken?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: