Twijfels onder Nederlandse leraren over openen van scholen

Leraren maken zich grote zorgen over de veiligheid en gezondheid als de scholen weer opengaan. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder 5000 leden in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De scholen zijn sinds 16 maart gesloten. Het kabinet beslist volgende week dinsdag of ze nog langer dicht moeten blijven.

In landen als Frankrijk en Denemarken gaan scholen al gefaseerd open. Over zo’n openstelling zijn veel zorgen bij leraren. “Sommige leraren zien het zelfs als een experiment en maken zich boos dat er over het openen van de scholen wordt nagedacht, terwijl er nog veel onduidelijk is”, meldt de AOb. Maar Frankrijk staat op de vierde plaats in de incidentiebeoordeling in de wereld. Wil Nederland Frankrijk op deze lijst voor zijn?

Vorige week riep premier Rutte scholen op om na te denken over hoe zij het onderwijs organiseren in de nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’. Voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zou dat betekenen dat de klassen in drie of vier groepen moeten worden opgedeeld. In het speciaal onderwijs gaat het om twee of drie groepen.

Maar volgens de AOb is dat een lastige klus, die fysiek bijna niet mogelijk is. “Scholen zijn niet ingericht op het bewaren van afstand en zien veel praktische problemen zoals de loopruimtes in de klassen, het leerlingvervoer in het speciaal onderwijs en welke hygiënemaatregelen er in de onderbouw van de basisscholen worden genomen.”

Bovendien is het volgens de bond onmogelijk om een groep kleuters 1,5 meter afstand te laten houden. “Dertig leerlingen van 4 jaar leren om in hun elleboog te niezen en niet aan elkaar te zitten is een utopie, laat staan dat de leraar afstand kan houden”, zegt voorzitter Eugenie Stolk van de AOb.

Wil het kabinet onze kinderen besmeten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: