De maskers die vanaf 1 juni in het OV verplicht zijn, hoeven „geen bescherming te bieden.”

De maskers die vanaf 1 juni in het OV verplicht zijn, hoeven „geen bescherming te bieden.” Dat staat in een richtlijn van het kabinet.


Dit staat in de overheidsinstructies voor transportbedrijven. Het doel van deze maatregelen is te voorkomen dat burgers maskers kopen die bestemd voor de gezondheidsorg.


Vanaf 1 juni zijn passagiers in het openbaar vervoer verplicht een masker te dragen. In verband met talloze vragen van de bevolking over de eisen aan maskers is op verzoek van het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut een instructie opgesteld.


In de handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen medische en niet-medische maskers. Niet-medische maskers worden gekenmerkt als maskers voor thuis- of serieproductie die geen bescherming bieden als persoonlijk of medisch middel. Deze maskers hebben geen officiële aanduidingen. Behalve de mededeling dat ze alleen bedoeld zijn voor civiel gebruik (dus niet voor persoonlijke bescherming of medische doeleinden). Ook staat er geen CE-markering of medische claim op de verpakking of een tekst die verwijst naar een norm. Voor deze maskers gelden geen wettelijke eisen over de kwaliteit en de bescherming die ze bieden.


Vanaf 1 juni zijn volgens de instructies alleen niet-medische maskers zonder keurmerk toegestaan ​​in het openbaar vervoer.


De instructie veroorzaakte bezorgdheid bij transportbedrijven, die vrezen dat hun werknemers te maken zullen krijgen met passagiers die alleen lindebescherming hebben tegen coronavirus.


In een eerder stadium overlegden ministers Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) met retailers over een publiek-private samenwerking. Er werd gekeken of er bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden over de gezamenlijke inkoop van niet medische mondkapjes, met daarbij ook een richtprijs voor de verkoop. Zulke afspraken liggen echter gevoelig omdat mededingingsregels prijsafspraken verbieden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van EZK zijn die gesprekken „inmiddels niet meer aan de orde”.


In de opstelling van het kabinet speelt mee dat de afgelopen tijd in de zorg grote schaarste is geweest aan medische mondkapjes. Met name in de thuis- en verpleegzorg moesten medewerkers geregeld onbeschermd aan het werk en verspreidden zo onbedoeld het virus.


In plaats van burgers te helpen in dit moelijke periode (het werkloosheidscijfers is de afgelopen 20 jaar de hoogste in Nereland geworden) will het Kabinet ons onze eigen middelen ontnemen om omze gezondheid en ons leven te beschermen. Heel erg bedankt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: