Design a site like this with WordPress.com
Get started

Voor hoeveel doden is Rutte aansprakelijk?

Wij moeten behouden van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. De COVID-19-crisis zie ik als een quantum leap in deze zorgwekkende ontwikkeling.

Het voeren van juridische procedures tegen overheden is een effectief middel in deze strijd. Veel rechters proberen hun werk goed te doen maar helaas blijkt ook de rechtspraak niet ongevoelig voor de toenemende invloed van de overheid.

Toch is procederen nog steeds een effectief middel. Waarom? Onze beleidsmakers verschuilen zich bij gebrek aan kritische vragen vanuit het parlement, toezichthouders en de media steeds weer achter inconsistente en ongemotiveerde stellingen. In de rechtszaal kan dit niet.

Mark Rutte blijft excuses maken en belooft nieuwe maatregelen te nemen. Voor hoeveel doden is Rutte aansprakelijk?

De regering heeft een eigen plan: mondkapjes, afstand houden, handen stuk wassen, intelligente/regionale lockdowns, wachten op een vaccin en natuurlijk miljarden investeren in deze maatregelen.

De oppositie vindt dat het kabinet heeft gefaald, Rutte erkent fouten. Rutte vergelijkt de strijd met het virus met de hamer en de dans. “Als de macabere dans onvoldoende werkt, dan moet je wel weer de hamer gebruiken”, zegt de premier. De hamer wordt nu gehanteerd omdat regionale maatregelen geen zin meer hebben. “De hamer waarmee we het virus moeten platslaan, moet groot genoeg zijn.” De premier waarschuwt alvast dat er nog meer fouten zullen worden gemaakt.

Dat het kabinet zich genoodzaakt ziet Nederland voor een tweede maal gedeeltelijk op slot te gooien, is volgens de Tweede Kamer voor een groot deel te wijten aan het coronabeleid van de afgelopen maanden. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kregen woensdag in het Kamerdebat over de corona-aanpak de wind van voren. De minister-president erkent dat er fouten zijn gemaakt.

“Afgelopen twee maanden ben ik er onvoldoende in geslaagd het gedrag te beïnvloeden.” Rutte vindt ook dat er te veel onduidelijkheid is ontstaan over de maatregelen en de vele uitzonderingen die volgden. “Dat gaan we beter doordenken.”

Premier Rutte benadrukte op de persconferentie dat het gedrag van mensen door het niet naleven van de coronaregels heeft gezorgd voor een nieuwe opleving van het virus. Hoewel alle partijen in de Kamer het ermee eens zijn dat iedereen zich inderdaad aan de basisregels moet houden, vindt een deel dat het kabinet vooral naar zichzelf moet kijken.

SP-leider Lilian Marijnissen: “Kijk naar wat het kabinet zelf doet. De minister van Justitie (Ferd Grapperhaus) heeft lak aan de eigen maatregelen, minister De Jonge krijgt het testbeleid en het bron- en contactonderzoek niet op orde.”

Ook wijst zij op de rol van de premier, die zelf de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de mensen legde. “U zei: luister niet naar mij.” PvdA’er Asscher noemt het optreden van de premier in de afgelopen weken “weifelend en nonchalant”.

Asscher ziet dat de doelen die het kabinet heeft gesteld niet zijn gehaald. “Er is geen zicht meer op het virus. De tweede golf is er, de reguliere zorg is uitgesteld. Het virus is terug in de verzorgingshuizen”. Ook in andere landen laait het virus weer op, maar Nederland blijft op dit moment een van de grootste coronabrandhaarden van de wereld. “Dit kan zo niet verder.”

Volgens Asscher moet de huidige strategie overboord. Hij vindt dat er niet langer moet worden gestuurd op het aantal ziekenhuisopnames. “Je bent dan altijd te laat.” Verstandiger zou zijn om in te zetten op “maximaal indammen” met kort hard ingrijpen, in plaats van vrijheidsbeperkende maatregelen die mogelijk nog vele weken van kracht zullen zijn, zoals nu dreigt.

GroenLinks-leider Klaver denkt dat het falen van het testbeleid vraagt om een uitbreiding van het coronateam. Hij wil een extra minister die zich volledig gaat richten op de testcapaciteit en het vormen van een testsamenleving waar evenementenhallen, concertzalen, sportclubs en de horeca op een veilige manier weer open kunnen.

Met de nieuwe lockdown worden deze sectoren opnieuw hard geraakt. Lokale sportverenigingen dreigen om te vallen en horecaondernemers zien de toekomst somber in.

Onder meer PvdA, SP, GroenLinks en ook de VVD vragen het kabinet daarom speciale aandacht voor deze sectoren in de economische steunpakketten. Dijkhoff: “Kunnen we kijken wat er mogelijk is buiten de bekende steunmaatregelen?”

Rutte zegde toe dat het kabinet op korte termijn, in ieder geval voor 28 oktober, met duidelijkheid komt. De premier zegde toe dat de steunpakketten zullen “mee ademen” met de nieuwe maatregelen.

PVV-leider Geert Wilders noemt het “wrang en onacceptabel” dat de zorg voor kankerpatiënten en hartpatiënten voor een tweede maal wordt uitgesteld.

Het is heel opvallend dat ineens op de website van rivm een paar grafieken uit maart en april weg zijn nergens meer te vinden. Hebben ze iets te verbergen?

Waarom wordt er niet geinvesteerd in de zorg? Waar is de urgentie en aanpak voor ventilatie, ziekenhuisbedden, voldoende personeel, immuunsysteemversterking?

De angst die deze regering zaait is bizarre. Mensen zullen binnenkort stoppen met tv kijken en het nieuws lezen. De regering en media liegen en bedriegen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: