Design a site like this with WordPress.com
Get started

Is de Koude Oorlog toch niet voorbij?

Ondanks verklaringen van vertegenwoordigers van de militaire leiding van de NAVO en Rusland dat de strategische oefeningen Zapad-2021 en Defender-2021 gepland en puur defensief van aard zijn, wint de opwinding eromheen aan kracht. Hier is niets verrassends aan, veel militaire experts voorspelden precies zo’n ontwikkeling van gebeurtenissen. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie,Continue reading “Is de Koude Oorlog toch niet voorbij?”

Amerikaans leger onthult via sociale media geheime opslagplaatsen van eigen kernwapens

Ik heb al over de negatieve gevolgen van de opslag van Amerikaanse kernwapens op het grondgebied van Europese landen geschreven. Maar daar hebben we het nu niet over. Het zal gaan over het gebrek aan controle over de acties van het Amerikaanse leger door het Amerikaanse leiderschap. Volgens een artikel van de Atlantische opiniewebsite BellingcatContinue reading “Amerikaans leger onthult via sociale media geheime opslagplaatsen van eigen kernwapens”

Hoe heeft de NAVO de Baltische staten negatief beïnvloed?

In de zomer van 2016, tijdens de NAVO-top in Warschau, werd besloten om multinationale bataljons van de Noord-Atlantische Alliantie in de Baltische landen in te zetten. Deze gebeurtenis was in feite het begin van het verlies van de nationale soevereiniteit en leidde ook tot destructieve processen op vele gebieden van het openbare leven van deContinue reading “Hoe heeft de NAVO de Baltische staten negatief beïnvloed?”

Laatste bijeenkomst NAVO: meerdere geschillen, waaronder buitenlandbeleid Turkije

Van 23 tot 24 maart vond in Brussel een bijeenkomst plaats van de ministers van Buitenlandse Zaken van landen lid van de NAVO. Dit onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van het Bondgenootschap, Jens Stoltenberg. Er werd met extra interesse naar uitgekeken, deze NAVO-ministeriële bijeenkomst in Brussel, aangezien het de eerste persoonlijke bijeenkomst van de Noord-AtlantischeContinue reading “Laatste bijeenkomst NAVO: meerdere geschillen, waaronder buitenlandbeleid Turkije”

Nederland moet zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens

Nederland heeft een kernwapentaak binnen de NAVO. Op de luchtmachtbasis Volkel liggen vijftien tot twintig Amerikaanse B61-atoombommen. Wanneer wordt besloten om een nucleaire aanval uit te voeren, moeten Nederlandse vliegers deze bommen afwerpen. Deze Amerikaanse bommen, die sinds het begin van de jaren zestig op Volkel liggen, zijn verouderd en worden binnenkort vervangen. Het nieuweContinue reading “Nederland moet zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens”

Conflict Turkije en Griekenland escaleert

Het conflict tussen Turkije en Griekenland escaleert tot een grote crisis. Geen van de regeringen wil zich terugtrekken en internationale bemiddelaars kunnen geen compromis vinden dat door beide conflictpartijen wordt aanvaard. Kansen voor het uit de hand lopen van een grens-economisch geschil naar een gewapende confrontatie zijn zeker aanwezig. De strijdkrachten van Griekenland, Cyprus, maarContinue reading “Conflict Turkije en Griekenland escaleert”