Betrekkingen Polen en Duitsland van de ene crisis naar de andere

Kort geleden wilden de Polen samen met de Oekra├»ners compensatie krijgen van Duitsland voor de aanleg van Nord Stream 2. De Nord Stream is een pijpleiding waarmee Russisch aardgas door de Oostzee naar Duitsland kan stromen, de eerste versie hiervan werd in 2011 afgerond. De pijpleiding zou de Poolse nationale veiligheid schenden. Zonder iets bereiktContinue reading “Betrekkingen Polen en Duitsland van de ene crisis naar de andere”

Create your website with WordPress.com
Get started