Featured

Het niveau van corruptie in Nederland heeft een enorme schaal bereikt

Heb je gehoort dat Nederland in Top10 landen met het hoogste niveau van corruptie is?

Nederland wordt overspoeld door incidenten in publieke en private sector.

Volgens Corruption Perceptions Index van 2019 jaar van Transparency International, is Nederland op de achtste plaats met een niveau van corruptie van 82 in de publieke sector. Naast de deur is Duitsland op de 9e plaats en België op de 7e plaats.

Transparency International heeft in totaal 180 landen gerangschikt op basis van verschillende criteria voor het waarnemen van corruptie in de publieke sector op een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 zeer schoon is an 0 zeer corrupt is. Tweederde van de landen scoorde minder dan 50 punten.

Wij kunnen een conclusie maken dat de situatie met corruptie in Nederland niet goed is. De overheid doet niks omdat in de laatste jaaren het niveau van corruptie niet verandert (In 2017 en 2018 blijft Nederland op de achtste plaats). Nederland is corrupter dan we denken.
Elke dag kunnen wij in nieuws zien dat een staatsman of politieman voor het illegaal aannemen van geld vastgehouden werd. En andere vormen van machtsmisbruik door een ieder die macht toevertrouwd heeft gekregen. Het is duidelijk – zijn er niet genoeg wetten en regelingen in Nederland die relevant zijn voor de bestrijding van corruptie.

Om mensen in Nederland te overtuigen dat corruptie bestreden dient te worden, moeten zij zich eerst bewust worden van de omvang van het probleem.
De opplosing van vershillende problemen in Nederland, het bereiking van success en persoonlijk gewin door de corruptie is in nederlandse blood en in nederlandse mentaliteit. Corruptie schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.

20 procent van de wereldwijde financiële stromen gaat door Nederland: dat staat niet in verhouding tot de omvang van nederlandse economie. Een groot deel van deze geldstroom is gelieerd aan belastingontduiking. Niet voor niets constateerde de Italiaanse schrijver Roberto Saviano in de Volkskrant dat niet Napels of Lagos de corruptste plekken ter wereld zijn, maar Londen en Amsterdam.

Zijn er een valt van de huidige overheid, dat geen maatregelen ondernemen en geen sancties opleggen? De antwoort is duidelijk.

Featured

Nieuwe maatregelen om verkeersongelukken te verminderen

Heb je gehoord dat Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een half miljard euro beschikbaar voorvoor verkeersveilige infrastructuur will stellen? Maar de huidige situatie op weg in Nederland bleeft heel slecht, aantal verkeersongelukken is heel grote. Elke dag kunnen wij op TV en op het Internet verschrikelijke niews zien over verkeersdoden in Nederland. Waar will zij deze geld brengen? I heb een antwoord! Dat is onze belastingen! Waarvoor zullen wij betalen als niets in het land verandert?

DEN HAAG – Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, komt aan op het Binnenhof voor de wekelijke ministerraad. ANP REMKO DE WAAL

Vanaf de jaren zeventig tot aan 2013 was er een dalende trend zichtbaar als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Vanaf 2014 is dit weer gaan stijgen. De meeste verkeersdoden in 2019 vallen onder automobilisten (233) en fietsers (228).


In 2018 vielen 678 doden in het Nederlandse verkeer, 65 meer dan in 2017. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend. Het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 gehaald wordt. Ook de doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 is onhaalbaar. Het aantal gewonden is in de periode 2014-2018 toegenomen tot 21.700, waarvan 6.800 met letselernst.

Ik moet concluderen dat het niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland gaat. Maar met het regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn de eerste stappen gezet met het doel het tij te keren. Het wordt nu zaak om door te pakken en de komende jaren met effectieve maatregelen het verkeerssysteem veiliger in te richten en zo het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Daarbij is specifiek aandacht nodig voor de volgende groepen slachtoffers: fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en slachtoffers op 30km/uur-wegen. Daarnaast bevelen we aan de handhaving verder te intensiveren om onder andere het alcoholgebruik en het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer terug te dringen.


Volgens de Monitor Verkeersveiligheid 2019 van de SWOV (Stichting Wetenschapelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), kan er onderscheid gemaakt worden tussen infrastructurele maatregelen, maatregelen op het gebied van voertuig-veiligheid, regelgeving, educatie, voorlichting en hand-having ook.


Natuurlijk, zijn deze maatregelen goed, maar absoluut niet effectieve. Ik denk dat Minister Cora van Nieuwenhuizen niet precies doet wat zij moet doen en wat echt nodig in Nederland is. Het is nodig ernst strafen te verhogen om aantal verkeersongelukken te verminderen. Niemand will veel geld verdienen om deze strafen te bapalen. Dat is het beste beslissing! Mensen zullen niet vast rijden, smartphone in het verkeer gebruik en verkeersregelen schenden, als zij angst hebben grote geld verloren.

Voor hoeveel doden is Rutte aansprakelijk?

Wij moeten behouden van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. De COVID-19-crisis zie ik als een quantum leap in deze zorgwekkende ontwikkeling.

Het voeren van juridische procedures tegen overheden is een effectief middel in deze strijd. Veel rechters proberen hun werk goed te doen maar helaas blijkt ook de rechtspraak niet ongevoelig voor de toenemende invloed van de overheid.

Toch is procederen nog steeds een effectief middel. Waarom? Onze beleidsmakers verschuilen zich bij gebrek aan kritische vragen vanuit het parlement, toezichthouders en de media steeds weer achter inconsistente en ongemotiveerde stellingen. In de rechtszaal kan dit niet.

Mark Rutte blijft excuses maken en belooft nieuwe maatregelen te nemen. Voor hoeveel doden is Rutte aansprakelijk?

De regering heeft een eigen plan: mondkapjes, afstand houden, handen stuk wassen, intelligente/regionale lockdowns, wachten op een vaccin en natuurlijk miljarden investeren in deze maatregelen.

De oppositie vindt dat het kabinet heeft gefaald, Rutte erkent fouten. Rutte vergelijkt de strijd met het virus met de hamer en de dans. “Als de macabere dans onvoldoende werkt, dan moet je wel weer de hamer gebruiken”, zegt de premier. De hamer wordt nu gehanteerd omdat regionale maatregelen geen zin meer hebben. “De hamer waarmee we het virus moeten platslaan, moet groot genoeg zijn.” De premier waarschuwt alvast dat er nog meer fouten zullen worden gemaakt.

Dat het kabinet zich genoodzaakt ziet Nederland voor een tweede maal gedeeltelijk op slot te gooien, is volgens de Tweede Kamer voor een groot deel te wijten aan het coronabeleid van de afgelopen maanden. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kregen woensdag in het Kamerdebat over de corona-aanpak de wind van voren. De minister-president erkent dat er fouten zijn gemaakt.

“Afgelopen twee maanden ben ik er onvoldoende in geslaagd het gedrag te beïnvloeden.” Rutte vindt ook dat er te veel onduidelijkheid is ontstaan over de maatregelen en de vele uitzonderingen die volgden. “Dat gaan we beter doordenken.”

Premier Rutte benadrukte op de persconferentie dat het gedrag van mensen door het niet naleven van de coronaregels heeft gezorgd voor een nieuwe opleving van het virus. Hoewel alle partijen in de Kamer het ermee eens zijn dat iedereen zich inderdaad aan de basisregels moet houden, vindt een deel dat het kabinet vooral naar zichzelf moet kijken.

SP-leider Lilian Marijnissen: “Kijk naar wat het kabinet zelf doet. De minister van Justitie (Ferd Grapperhaus) heeft lak aan de eigen maatregelen, minister De Jonge krijgt het testbeleid en het bron- en contactonderzoek niet op orde.”

Ook wijst zij op de rol van de premier, die zelf de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de mensen legde. “U zei: luister niet naar mij.” PvdA’er Asscher noemt het optreden van de premier in de afgelopen weken “weifelend en nonchalant”.

Asscher ziet dat de doelen die het kabinet heeft gesteld niet zijn gehaald. “Er is geen zicht meer op het virus. De tweede golf is er, de reguliere zorg is uitgesteld. Het virus is terug in de verzorgingshuizen”. Ook in andere landen laait het virus weer op, maar Nederland blijft op dit moment een van de grootste coronabrandhaarden van de wereld. “Dit kan zo niet verder.”

Volgens Asscher moet de huidige strategie overboord. Hij vindt dat er niet langer moet worden gestuurd op het aantal ziekenhuisopnames. “Je bent dan altijd te laat.” Verstandiger zou zijn om in te zetten op “maximaal indammen” met kort hard ingrijpen, in plaats van vrijheidsbeperkende maatregelen die mogelijk nog vele weken van kracht zullen zijn, zoals nu dreigt.

GroenLinks-leider Klaver denkt dat het falen van het testbeleid vraagt om een uitbreiding van het coronateam. Hij wil een extra minister die zich volledig gaat richten op de testcapaciteit en het vormen van een testsamenleving waar evenementenhallen, concertzalen, sportclubs en de horeca op een veilige manier weer open kunnen.

Met de nieuwe lockdown worden deze sectoren opnieuw hard geraakt. Lokale sportverenigingen dreigen om te vallen en horecaondernemers zien de toekomst somber in.

Onder meer PvdA, SP, GroenLinks en ook de VVD vragen het kabinet daarom speciale aandacht voor deze sectoren in de economische steunpakketten. Dijkhoff: “Kunnen we kijken wat er mogelijk is buiten de bekende steunmaatregelen?”

Rutte zegde toe dat het kabinet op korte termijn, in ieder geval voor 28 oktober, met duidelijkheid komt. De premier zegde toe dat de steunpakketten zullen “mee ademen” met de nieuwe maatregelen.

PVV-leider Geert Wilders noemt het “wrang en onacceptabel” dat de zorg voor kankerpatiënten en hartpatiënten voor een tweede maal wordt uitgesteld.

Het is heel opvallend dat ineens op de website van rivm een paar grafieken uit maart en april weg zijn nergens meer te vinden. Hebben ze iets te verbergen?

Waarom wordt er niet geinvesteerd in de zorg? Waar is de urgentie en aanpak voor ventilatie, ziekenhuisbedden, voldoende personeel, immuunsysteemversterking?

De angst die deze regering zaait is bizarre. Mensen zullen binnenkort stoppen met tv kijken en het nieuws lezen. De regering en media liegen en bedriegen.

Waarom faalde Angela Merkel?

Vijf jaar geleden werd Duitsland getroffen door een menselijke tsunami – vluchtelingen uit de burgeroorlogen van Syrië, Irak, Afghanistan, Libië … Het gebeurde nadat Angela Merkel de beroemde “Wir schaffen das” uitsprak (“We kunnen het aan”).

In augustus 2015 realiseerden de BRD-autoriteiten zich: tegen het einde van het jaar zullen ongeveer 800 duizend vluchtelingen het land binnenkomen – 5 keer meer dan in het recordjaar 2014 (sinds het begin van de jaren 2000 was de “norm” zelfs 35 duizend per jaar). Deze stroom uit het Midden-Oosten stapelde zich op in Turkije en stroomde van daaruit al via Griekenland, Noord-Macedonië, Servië en Hongarije de EU binnen. Hongarije accepteerde, in overeenstemming met de EU-regels, tegen de zomer van 2015 150 duizend, maar al in juni begon premier Viktor Orban met de bouw van een ‘hek’ aan de grens met Servië en verscherpte de voorwaarden voor het houden van vluchtelingen. De EU-media waren verontwaardigd over het politiegeweld en toonden een treinstation in Boedapest vol vluchtelingen. Op 2 september, toen het lichaam van de tweejarige Alan Kurdi, die was verdronken tijdens het oversteken vanuit Turkije, werd gevonden aan de Griekse kust, publiceerde Bild zijn foto, omlijst door een zwarte lijst. Op 31 augustus pikte de tabloid de woorden van Merkel op (“We kunnen het aan”) en vroeg: “Wie zijn WIJ en wat zijn onze waarden als we dit toestaan?” Maar Merkel, toen ze zei “we kunnen het aan”, bedoelde niet de details: haar regering had gewoon geen plan.

Maar iemand had een plan. Dit werd al duidelijk op 4 september, toen 3.000 vluchtelingen te voet (ongeveer 700 km) naar de BRD gingen, omringd door televisiemannen uit alle landen en volken. De actie kreeg meteen de naam “March of Hope”. Premier Orban heeft uit “humanitaire” overwegingen bussen toegewezen voor de “mars” om snel Oostenrijk te bereiken (180 km). Oostenrijk kon de invasie niet alleen aan en vroeg om hulp van zijn grote buur – Duitsland. Op 6 september jubelde Bild: “Ze mogen naar ons komen – Merkel heeft een einde gemaakt aan de schaamte in Boedapest.” Tegen de avond van 6 september bedroeg het aantal aankomsten op het station van München meer dan 17 duizend en groeide elk uur. Er was geen registratie en zelfs geen verificatie.

De grensdienst stelde voor de grens te sluiten. Merkel weigerde, in de veronderstelling dat een poging om de stroom met waterkanonnen, gas of wapens te stoppen zou leiden tot onvoorspelbare gevolgen voor Europa en voor het imago van Duitsers. Wat is belangrijk: Merkel nam deze beslissing in feite alleen, zonder debat in de Bondsdag (er was geen tijd), zonder de mensen op tv toe te spreken. De bondskanselier gebruikte niet eens het woord “crisis”.

Maar de crisis is aangebroken. Met inbegrip van de regering: Horst Seehofer, leider van de Beierse Partij (CSU), onderdeel van de regerende coalitie, noemde Merkels aanpak “een triomf van wetteloosheid”.

De geallieerden legden de beslissing uit door het christelijke wereldbeeld en de opvattingen van de bondskanselier, maar feit is dat het duidelijk de EU-normen schond: Duitse gastvrijheid schudde de EU zo diep dat ze tot nu toe geen enkele migratiebeleid kan uitwerken. Bovendien is dit verhaal een van de belangrijkste onenigheid in de Europese Unie geworden.

Het land, en zelfs heel Europa, is opgesplitst in twee ongeveer identieke kampen. Bijna de helft van de Duitsers (51 procent, Civey-enquête) is het niet eens met deze zin, 44 procent steunt het.

De onderhandelingen tussen Ankara en de EU (die werden voornamelijk geleid door de Duitsers) eindigden in 2016 met een deal: de EU betaalt Erdogan 6 miljard euro, maar hij laat geen vluchtelingen vrij. Helaas werkt ook dit mechanisme niet goed: dit voorjaar is het zover gekomen dat de Turkse autoriteiten Syrische vluchtelingen met bussen begonnen af ​​te leveren aan de grens met Griekenland.

Door het coronavirus is de situatie ronduit catastrofaal. Onder deze vluchtelingen – en dat zijn er meer dan een miljoen – zijn er veel besmet, maar ze willen graag toetreden tot de EU. Waar dit mee gepaard ging, bleek uit een gigantische brand op het eiland Lesbos – het overspoelde ook een van de grootste vluchtelingenkampen, waardoor de bewoners en bewoners van het eiland moesten worden geëvacueerd.

De smokkelaars schakelden over op het vervoeren van migranten van Libië naar Italië en Malta. Er zijn dagelijks meldingen van verdronken mensen, maar de EU kan het niet eens worden over een gemeenschappelijke aanpak van het grensprobleem. Wat moeten oorlogsschepen doen als ze een boze blik met vluchtelingen op zee zien? Verdrinken? Ze kunnen het niet. Om weg te rijden – ook. Ze worden afgeleverd in Italië, dit zorgt zowel daar als in de EU voor veel protesten. Vanwege de pandemie is gezamenlijk optreden onrealistisch: de bespreking van een nieuw EU-pact over migratie- en asielregels wordt uitgesteld vanaf februari 2020 …

Onlangs werd Merkel op een persconferentie gevraagd of ze haar spreuk nu wilde herhalen. Ze gaf er de voorkeur aan om ontwijkend te antwoorden – het is onmogelijk, zeggen ze, om de zin uit de historische context te halen.

Facebook en Instagram willen stoppen met werken in Europa

Facebook heeft gezegd dat het zijn applicatie en het sociale medium Instagram in Europa zou kunnen sluiten vanwege nieuwe regelgeving die van invloed is op de manier waarop het gegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten overdraagt. Facebook overweegt te vertrekken uit Europa als het concern geen data van Europese gebruikers meer mag uitwisselen met de Verenigde Staten. Dat schrijft de Britse krant The Guardian na een uitspraak van de Ierse privacywaakhond Data Protection Commission (DPA). Die riep Facebook onlangs op te stoppen met het delen van gegevens van Europeanen met de VS.

De stap van de Ieren komt nadat het Europees Hof van Justitie een verdrag over data-uitwisseling nietig verklaarde. In het zogeheten Privacy Shield staan afspraken over het delen van Europese data met de Amerikanen. In een reactie stelt Facebook nu dat het sociale media platform niet kan functioneren en geen diensten meer aan kan bieden als het verwerken van Europese data richting de VS aan banden wordt gelegd.

In een reactie laat Facebook weten dat een mogelijk vertrek uit Europa geen loos dreigement is. Maar het concern stelt wel dat het, net als veel andere bedrijven en diensten, sterk afhankelijk is van de mogelijkheid om data te kunnen versturen tussen beide werelddelen. Dat de Europese Unie in het geweer komt tegen het delen van data van Europeanen met de VS heeft te maken met het feit dat de rechten van Europeanen niet goed beschermd worden als hun data eenmaal in handen is van de Amerikanen.

Het conflict houdt verband met het feit dat Facebook weigert de Europese wetgeving na te leven. De Europese Unie neemt de positie in dat de gegevens van Europese gebruikers in Europa dienen te blijven en niet worden overgedragen aan de Verenigde Staten. In de EU is overeenkomstige wetgeving aangenomen, die in de praktijk door Amerikaanse IT-giganten worden genegeerd. Europese functionarissen promoten een concept dat ‘digitale soevereiniteit’ of ‘datasoevereiniteit’ zou kunnen worden genoemd. Het is onwaarschijnlijk dat zelfs de dreiging dat Facebook en Instagram de Europese markt verlaten, de Europese positie zal beïnvloeden. Onder de huidige omstandigheden zijn het Amerikaanse bedrijven die de eisen van Europa zullen moeten accepteren. 

Alleen Europa is niet Noord-Korea. Het is onmogelijk om zo’n groot en ontwikkeld sociaal netwerk te sluiten. Dit zou het werk van duizenden multinationals in de VS en Europa kunnen verstoren. Het verbod zou sommige bedrijven, waaronder Facebook, Google en Apple, kunnen dwingen de regio te verlaten. Het blokkeren van gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten kan leiden tot miljarden dollars verlies als gevolg van grensoverschrijdende gegevenstransacties, waaronder clouddiensten, human resources, marketing en advertenties.

Hoe draagt Trump bij aan de opwarming van de aarde?

Night long exposure photograph of the Santa Clarita wildfire in CA. The Santa Clarita Valley mountains has drawn firefighters and emergency crews in the hills toward Acton. So far, the fire has burned 38,346 acres.

Amerika beleeft de ergste bosbranden in zijn geschiedenis. De brand woedt in drie staten in het westen van het land: Californië, Oregon en Washington. 35 mensen zijn hierdoor gestorven en tienduizenden werden gedwongen hun huizen te verlaten, 1,4 miljoen hectare land is volledig uitgebrand. De massale verspreiding van vuur gaat gepaard met recordwarmte, waardoor de inspanningen van brandweerlieden vaak hun doel missen. Het Death Valley Park in Californië registreerde temperaturen die op deze plek nog nooit zijn waargenomen, namelijk 54,4 graden Celsius.

Ondertussen worden de monsterlijke branden in het westen van het land een van de belangrijkste onderwerpen van de presidentiële campagne, die tot dan toe werd gedomineerd door de problemen van de coronapandemie, de economische ineenstorting en raciale protesten. En ook hier komen de diametraal tegengestelde en onverzoenlijke standpunten van twee kandidaten – Donald Trump en Joe Biden in botsing.

De zittende president ontkent categorisch dat de bosbranden in het westen, evenals de ongekende overstromingen in het middenwesten en de meer frequente orkanen aan de oostkust, een direct gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs noemt Trump de opwarming van de aarde een linkse uitvinding die niets met wetenschap te maken heeft. Gedurende zijn vier jaar aan de macht deed hij niets om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken en was uiterst sceptisch over alternatieve energiebronnen – de zon, wind en andere.

Trump bracht recent een bezoek aan Californië – volgens de lokale autoriteiten drie weken te laat. Maar zelfs daar bleef hij koppig zijn standpunt verdedigen en beschuldigde hij de natuurramp bij ‘slecht bosbeheer’. Het argument dat 57 procent van het bos in Californië eigendom is van de federale overheid, waarvoor zijn regering verantwoordelijk is, overtuigde hem niet. “Kijk naar andere landen, Oostenrijk en Finland, dit zijn bosnaties en ze hebben geen problemen”, liet Trump weten, waarbij hij het verschil in klimatologische en vele andere omstandigheden vergat. En hij gaf onmiddellijk een andere verklaring aan door te vertellen dat er in Californië veel ‘zelf ontbrandende bomen’ zijn die gemakkelijk in brand kunnen vliegen, zelfs door een achtergelaten sigaret.

President Trump zei dat de Verenigde Staten het voortouw nemen op het gebied van milieukwesties en kon de vooruitgang op een aantal gebieden benadrukken, waarbij kritiek van milieuorganisaties die niet tevreden met de versoepeling van milieubeperkingen zijn en de terugtrekking uit de internationale overeenkomst ter bestrijding van klimaatverandering, werd afgewezen. “Als het om luchtverontreiniging gaat, is die zes keer lager dan het wereldgemiddelde. Sinds 2000 is de CO2-uitstoot van ons land sterker afgenomen dan enig ander land ter wereld.”

Joe Biden maakte gebruik van het meningsverschil van Trump door experts aan te halen die categorisch beweren dat de opwarming van de aarde het werk van mensen is. “Trumps ontkenning van de klimaatverandering was niet noodzakelijk de oorzaak van deze bosbranden, recordoverstromingen en orkanen”, zegt Biden. “Maar als hij wordt herkozen voor een tweede termijn, zullen deze verdomde dingen nog vaker gebeuren en zullen ze nog destructiever en dodelijker worden.”

Biden richt zijn boodschap tot het land, maar vooral ook tot de stedelijke buitenwijken, die in de westelijke staten het hardst zijn getroffen door bosbranden. Trump is volgens hem bedreiging voor hen door de ontkenning van klimaatverandering. Trump daarentegen wijst op de toename van de misdaad, waarmee Trump Amerikanen probeert te verleiden, met het argument dat als de Democraten aan de macht komen, ze het land in anarchie en chaos zullen storten.

Biden gaat, als hij wint, het milieubeleid ingrijpend herzien. Hij is van plan 2 biljoen dollars (dus 2.000 miljard) te besteden om de opwarming van de aarde tegen te gaan, tegen 2035 wil hij de CO2-uitstoot van energiecentrales tot nul terugbrengen, de productie van elektrische voertuigen stimuleren en speciale eenheden creëren om branden en overstromingen te bestrijden. Amerika zal onder Biden terug aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs, die werd ondertekend door alle belangwekkende landen van de wereld.

Servië en Kosovo: Diplomatie Trump slaagt waar de Europese Unie niets uitricht

Op 4 september ondertekenden Servië en Kosovo in Washington overeenkomsten over de ‘normalisatie’ van de economische en enkele andere onderlinge betrekkingen. De Amerikaanse president Trump zei terloops dat Servië zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verplaatsen. De Servische president Aleksandar Vucic noemde de overeenkomst ‘goed voor Servië’. President Trump heeft de afgelopen maanden, met in het zicht de verkiezingen in de V.S.A. dit najaar, een bloeiend buitenlandbeleid laten zien. De Amerikaanse diplomatie is erin geslaagd de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de VAE te helpen herstellen, wat als een succes kan worden beschouwd. De Amerikanen wisten als het ware een deel van de invloedrijke Arabische elite te verzoenen met Israël, wat een half jaar geleden ondenkbaar leek.

Deze keer beweren vertegenwoordigers van het Witte Huis dat in normalisatie tussen Servië en Kosovo president Trump opnieuw een historische doorbraak heeft bereikt. “Weer een dag die als onmogelijk werd beschouwd!” – woorden van Donald Trump uit zijn felicitatietoespraak na het ondertekenen van de papieren. Servië en Kosovo hebben afzonderlijke overeenkomsten gesloten met de Verenigde Staten, niet met elkaar. De Amerikanen treden persoonlijk op als tussenpersonen. Dit is ongetwijfeld een doorbraak. Vucic en Hoti zaten in dezelfde kamer en zijn niet gaan vechten. In de praktijk komt de overeenkomst er op neer dat Pristina de eenzijdige sancties voor Servische goederen opheft evenals de beperkingen op levering aan Servische gemeenschappen in Kosovo.

Eerder kon de Europese Unie, die al jarenlang toezicht houdt op de ‘dialoog tussen Servië en Kosovo’, de Albanezen eenvoudigweg niet overtuigen om deze verboden op te heffen. Eerlijk gezegd hebben de Kosovaren alle Europese onderhandelaars gewoon op een onbeschofte manier behandeld. Op een gegeven moment begonnen ze de Europese Unie onmogelijke voorwaarden op te leggen, waarbij ze dreigden Europese structuren uit Kosovo te verdrijven.

De Albanezen geven daarnaast hun pogingen op om de waterkrachtcentrale Gazivode en het hele energievoorzieningssysteem van de regio, dat ermee verbonden is, in beslag te nemen. In 2018 probeerde vertegenwoordigers van Kosovo de energiecentrale fysiek over te nemen, stuurde politie-eenheden daarheen, dwars door Servische dorpen, en maakte zelfs demonstratief een boottocht over het stuwmeer. Vucic reageerde door het leger in gevechtsgereedheid te brengen, en gedurende twee dagen zag het uit naar een hervatting van de oorlog. Toen het conflict was beslecht, gingen de Albanezen terug naar hun posities, maar ze vergaten niets van wat was voorgevallen. Nu, in overeenstemming met Trump, beloven de Albanezen Gazivod voor altijd te vergeten.

Zes maanden geleden richtte Pristina de wapens wederom op hun buren en eiste niet alleen het hele grondgebied van het autonome gebied Kosovo en Metohija op, maar ook de Presevo-vallei op het grondgebied van Servië zelf. Het oorspronkelijke plan voor de uitwisseling van territoria ontaardde op een gegeven moment in agressie van de kant van Pristina met allerlei ultimatums en eisen. Kosovo zal nu gedurende ten minste een jaar geen verzoeken indienen om lid te worden van internationale organisaties. Voor Servië is dit een principekwestie, aangezien een stil lidmaatschap van allerlei Olympische comités en andere gezaghebbende organen, de niet door het land erkende republiek legitimeert. De Kosovaren hebben verschillende pogingen ondernomen om lid te worden van de UNESCO, maar telkens sprak Rusland hun veto uit over de aanvraag. Het grootste succes van de Kosovaren in deze richting was de toetreding tot de UEFA en de deelname van het Kosovo-voetbalteam aan officiële internationale toernooien.

Een nieuwe snelweg Belgrado-Pristina wordt aangelegd ter vervanging van de verouderde, die werd nog aangelegd door de Joegoslavische president Josip Broz Tito. Hoogstwaarschijnlijk zal dit worden gefinancierd door de Verenigde Staten – zij zullen, in de woorden van Vucic, ‘toezicht houden’ op de aanleg van de weg en andere projecten die verband houden met wederzijdse investeringen. Het impliceert ook dat Servische investeringen in Kosovo worden beschermd door de Verenigde Staten. Over het algemeen is de aanleg van wegen een kenmerk van Trump en zijn schoonzoon Kushner. Het mislukte plan voor de wederopbouw van het Midden-Oosten bestond voor een groot deel uit een plan voor de aanleg van een netwerk van wegen, tunnels en bruggen.

Kosovo zal worden aangesloten op het zogenaamde Balkan mini-Schengen. Het is een regionale overeenkomst over visumvrij reizen van burgers tussen Servië, Albanië en Noord-Macedonië. Het was bedoeld om de inwoners van deze Balkanlanden te compenseren voor het niet opnemen van hen in de gemeenschappelijke Europese visumvrije zone. Aanvankelijk kwam het idee uit Brussel, toen de irritatie over de Europese Unie zich geleidelijk ophoopte in de Balkanlanden, die hun toetreding tot de Schengen-zone met jaren zagen vertragen. Kosovo werd van dit proces uitgesloten, aangezien enkele grote Europese landen de Albanese staat nog steeds niet erkennen. Spanje en Griekenland blokkeren bijvoorbeeld regelmatig pogingen van de Kosovaren om de grote Schengenarena te betreden.

De Amerikanen dwongen de Kosovaren hun eisen af te zwakken en aan de belangrijkste verzoeken van Servië te voldoen, allereerst de opheffing van het verbod op Servische goederen in Kosovo en het verlaten van Gazivoda. Tegelijkertijd geeft Servië er praktisch niets voor terug. De verrassende vorm van deze overeenkomsten – via de Verenigde Staten en Trump persoonlijk – onderstreept nog maar de moeizame relatie tussen Servië en Kosovo. Deze onderhandelingen moeten ook als een winst voor Trump worden beschouwd en zijn tekenend voor de machteloosheid van de Europese Unie.

Conflict Turkije en Griekenland escaleert

Het conflict tussen Turkije en Griekenland escaleert tot een grote crisis. Geen van de regeringen wil zich terugtrekken en internationale bemiddelaars kunnen geen compromis vinden dat door beide conflictpartijen wordt aanvaard. Kansen voor het uit de hand lopen van een grens-economisch geschil naar een gewapende confrontatie zijn zeker aanwezig. De strijdkrachten van Griekenland, Cyprus, maar ook van Italië en Frankrijk, die al langer hun tanden tegen Turkije laten zien, zijn begonnen met gezamenlijke militaire oefeningen. Uiteraard op het omstreden gebied.

Het doel van de manoeuvres wordt het overwinnen van de ‘groeiende spanning in de Middellandse Zee’ genoemd, en zeker niet de voorbereiding op een mogelijke oorlog, zoals het werkelijk is. Welnu, de rechtvaardiging van de landen die zich bij Griekenland hebben aangesloten, is natuurlijk hun gemeenschappelijk lidmaatschap van de NAVO.

De militaire oefeningen vinden plaats in het zuiden van Kreta. Drie Franse Rafaels en drie Griekse F-16-jagers werden op de vliegbasis in Paphos ingezet. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de oefening al een provocatie genoemd, aangezien volgens hem Frankrijk als initiator een belangrijkste onruststoker in de regio is.

“De acties van Frankrijk dragen bij aan de toenemende spanningen in het oostelijke Middellandse Zeegebied”, zei Hami Aksoy, woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, in een commentaar op de overdracht van Franse marinevliegtuigen naar Zuid-Cyprus. Daar zijn ze voor deelname aan gezamenlijke oefeningen met Griekenland, Italië en het Griekse deel van Cyprus. Aksoy benadrukte dat Frankrijk niet tot de landen behoort die garant staan voor de akkoorden van 1960 over Cyprus en dat het tijdelijk of langdurig inzetten van Franse vliegtuigen op het eiland illegaal is. Bovendien noemde de Turkse diplomaat Parijs een aanstichter, die Athene en de Grieks-Cyprioten ertoe aanzet Turkije te confronteren.

Cyprus, Greece, France and Italy have agreed to enter into a joint presence in Eastern Mediterranean
Joint Military Exercise “EUNOMIA”
26-28 August 2020 pic.twitter.com/TblX6z88dE

— IoannaDementiEU (@IoannaDementi) August 26, 2020

De actieve deelname van Parijs aan het Turks-Griekse conflict was redelijk voorspelbaar. Daarom, zoals opgemerkt door een aantal experts, is de Franse president Macron – gezien de persoonlijke vijandigheid tussen hem en Erdogan – zeker niet de beste kandidaat voor de rol van bemiddelaar tussen de Grieken en Turken. Het Elysee positioneert zichzelf echter niet als tussenpersoon – het trad officieel op als advocaat en verdediger van Griekenland. Parijs beschuldigt Turkije officieel van provocaties.

Wat was de reden voor zo’n grote opwinding in Frankrijk? Allereerst zijn dit volgens internationale analisten de ambities van Macron, die beweert de Europese leider te zijn. Tegen de achtergrond van het vertrek van Angela Merkel beschouwt de Franse president zichzelf als het informele hoofd van de Europese Unie en claims voor deze status moeten met acties worden onderbouwd.

Tegelijkertijd kan de NAVO niet toestaan dat een lidstaat van de alliantie de wateren van andere bondgenoten in het blok binnenvalt. Dit is een principe waarover niet kan worden onderhandeld en zoals de London Times schrijft, moeten de bondgenootschappelijke leiders onmiddellijk de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aanspreken. “Al meer dan 70 jaar steunt de NAVO de vrede in Europa, maar nu staan de twee lidstaten, Griekenland en Turkije, op de rand van een conflict, niet met een externe vijand, maar onderling”, merkt de krant op.

Binnen de alliantie gaat alles steeds moeizamer, het conflict tussen de NAVO-leden, Frankrijk en Griekenland tegenover Turkije, dreigt een grootschalige crisis in deze organisatie. Tegen de achtergrond van het feit dat in Turkije zelf steeds meer stemmen te horen zijn die oproepen om het bondgenootschap te verlaten.

De confrontatie tussen de twee NAVO-leden baart Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de organisatie, grote zorgen . Hij ziet een oplossing voor de situatie in de geest van solidariteit tussen de bondgenoten en binnen het kader van het internationale recht. Officieel blijft de NAVO voorlopig neutraal. Misschien is het tijd om drastische maatregelen te nemen?

De NAVO noemt zichzelf de garantie voor veiligheid, maar hoe kan dit waar zijn als ze hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen?

Buren Wit-Rusland hopen te profiteren van demonstraties

In Wit-Rusland blijft men in verschillende steden protesteren, de grootste hiervan vinden in Minsk, Grodno en Brest plaats. Er speelt veel, zoals het diplomatieke werk van externe spelers, de interventie door de Wit-Russische regering en de organisatie van protesten door westerse landen, evenals het proces binnen de republiek zelf. Als we het hebben over de mogelijkheid van een regeringswisseling, dan is het allereerst nodig om gevangenen vrij te laten, geweld te stoppen, vrijheid van meningsuiting en het recht van vergadering te geven, evenals een dialoog in het land.

Alle belangrijke oppositiebewegingen bevinden zich op het grondgebied van Polen en Litouwen. De leider van het Wit-Russische Volksfront Zenon Pozhyak en andere leiders van deze beweging zijn in Warschau en van daaruit vechten ze al jaren met de steun van de Poolse autoriteiten tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

Op het grondgebied van Polen bevindt zich de redactie van de telegram-groep ‘Kanaal NEXTA’, het sociale medium, dat de massale protesten in Wit-Rusland organiseert. Het is in Polen waar de belangrijkste televisiezender van de oppositie, Belsat, werd opgericht, gefinancierd en al vele jaren actief is. Veel andere Wit-Russische oppositiemedia werken daar ook.

In de nacht van 9 op 10 augustus deden de presidenten van Polen en Litouwen een beroep op Loekasjenko en eisten ze van hem om geen geweld te gebruiken tegen de demonstranten.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius liet weten dat Litouwen op humanitaire gronden overweegt om Wit-Russen op te vangen die lijden onder voortdurende mishandeling. De bereidheid van landen om politieke vluchtelingen uit Wit-Rusland op te nemen, werd aangekondigd door de minister van Buitenlandse Zaken van Polen, Marcin Pshidach.

Svetlana Tikhanovskaya, het hoofd van de oppositie en leider van protesten tegen Loekasjenka, vertrok uit Wit-Rusland naar Litouwen. Het zijn de Poolse autoriteiten die een ontmoeting hebben voorbereid tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en Svetlana Tikhanovskaya.

Het waren de Poolse autoriteiten die zichzelf vaak de belangrijkste lobbyist van Wit-Rusland in Europa noemden en honderden keren met verschillende initiatieven kwamen met betrekking tot Wit-Rusland.

Een reden waarom demonstraties Litouwen ten goede kunnen komen, is de bouw van een kerncentrale nabij de stad Ostovets, vlakbij de grens met Litouwen. Linas Linkevičius sprak zich vorig jaar uit tegen de bouw van de centrale en het land begon het zich vrijwel onmiddellijk te verzetten tegen het kerncentraleproject en beweerde dat het een bedreiging zou kunnen vormen voor de Baltische republiek. Ondanks het feit dat de nucleaire installatie alle noodzakelijke en zelfs aanvullende controles door alle gespecialiseerde instellingen heeft doorstaan.

De onstabiele politieke situatie in Wit-Rusland is een goede reden om de lancering van de nieuwe kerncentrale uit te stellen. Als de situatie in de republiek onstabieler wordt, zal dit Wit-Rusland ook als doorvoerland ernstig aantasten. Chaos en een economische crisis zullen negatieve invloed hebben op de slagkracht van veel bedrijven die hun goederen over het grondgebied van het republiek vervoeren.

Create your website at WordPress.com
Get started