Featured

Het niveau van corruptie in Nederland heeft een enorme schaal bereikt

Heb je gehoort dat Nederland in Top10 landen met het hoogste niveau van corruptie is?

Nederland wordt overspoeld door incidenten in publieke en private sector.

Volgens Corruption Perceptions Index van 2019 jaar van Transparency International, is Nederland op de achtste plaats met een niveau van corruptie van 82 in de publieke sector. Naast de deur is Duitsland op de 9e plaats en België op de 7e plaats.

Transparency International heeft in totaal 180 landen gerangschikt op basis van verschillende criteria voor het waarnemen van corruptie in de publieke sector op een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 zeer schoon is an 0 zeer corrupt is. Tweederde van de landen scoorde minder dan 50 punten.

Wij kunnen een conclusie maken dat de situatie met corruptie in Nederland niet goed is. De overheid doet niks omdat in de laatste jaaren het niveau van corruptie niet verandert (In 2017 en 2018 blijft Nederland op de achtste plaats). Nederland is corrupter dan we denken.
Elke dag kunnen wij in nieuws zien dat een staatsman of politieman voor het illegaal aannemen van geld vastgehouden werd. En andere vormen van machtsmisbruik door een ieder die macht toevertrouwd heeft gekregen. Het is duidelijk – zijn er niet genoeg wetten en regelingen in Nederland die relevant zijn voor de bestrijding van corruptie.

Om mensen in Nederland te overtuigen dat corruptie bestreden dient te worden, moeten zij zich eerst bewust worden van de omvang van het probleem.
De opplosing van vershillende problemen in Nederland, het bereiking van success en persoonlijk gewin door de corruptie is in nederlandse blood en in nederlandse mentaliteit. Corruptie schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.

20 procent van de wereldwijde financiële stromen gaat door Nederland: dat staat niet in verhouding tot de omvang van nederlandse economie. Een groot deel van deze geldstroom is gelieerd aan belastingontduiking. Niet voor niets constateerde de Italiaanse schrijver Roberto Saviano in de Volkskrant dat niet Napels of Lagos de corruptste plekken ter wereld zijn, maar Londen en Amsterdam.

Zijn er een valt van de huidige overheid, dat geen maatregelen ondernemen en geen sancties opleggen? De antwoort is duidelijk.

Featured

Nieuwe maatregelen om verkeersongelukken te verminderen

Heb je gehoord dat Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een half miljard euro beschikbaar voorvoor verkeersveilige infrastructuur will stellen? Maar de huidige situatie op weg in Nederland bleeft heel slecht, aantal verkeersongelukken is heel grote. Elke dag kunnen wij op TV en op het Internet verschrikelijke niews zien over verkeersdoden in Nederland. Waar will zij deze geld brengen? I heb een antwoord! Dat is onze belastingen! Waarvoor zullen wij betalen als niets in het land verandert?

DEN HAAG – Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, komt aan op het Binnenhof voor de wekelijke ministerraad. ANP REMKO DE WAAL

Vanaf de jaren zeventig tot aan 2013 was er een dalende trend zichtbaar als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Vanaf 2014 is dit weer gaan stijgen. De meeste verkeersdoden in 2019 vallen onder automobilisten (233) en fietsers (228).


In 2018 vielen 678 doden in het Nederlandse verkeer, 65 meer dan in 2017. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend. Het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 gehaald wordt. Ook de doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 is onhaalbaar. Het aantal gewonden is in de periode 2014-2018 toegenomen tot 21.700, waarvan 6.800 met letselernst.

Ik moet concluderen dat het niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland gaat. Maar met het regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn de eerste stappen gezet met het doel het tij te keren. Het wordt nu zaak om door te pakken en de komende jaren met effectieve maatregelen het verkeerssysteem veiliger in te richten en zo het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Daarbij is specifiek aandacht nodig voor de volgende groepen slachtoffers: fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en slachtoffers op 30km/uur-wegen. Daarnaast bevelen we aan de handhaving verder te intensiveren om onder andere het alcoholgebruik en het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer terug te dringen.


Volgens de Monitor Verkeersveiligheid 2019 van de SWOV (Stichting Wetenschapelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), kan er onderscheid gemaakt worden tussen infrastructurele maatregelen, maatregelen op het gebied van voertuig-veiligheid, regelgeving, educatie, voorlichting en hand-having ook.


Natuurlijk, zijn deze maatregelen goed, maar absoluut niet effectieve. Ik denk dat Minister Cora van Nieuwenhuizen niet precies doet wat zij moet doen en wat echt nodig in Nederland is. Het is nodig ernst strafen te verhogen om aantal verkeersongelukken te verminderen. Niemand will veel geld verdienen om deze strafen te bapalen. Dat is het beste beslissing! Mensen zullen niet vast rijden, smartphone in het verkeer gebruik en verkeersregelen schenden, als zij angst hebben grote geld verloren.

Betrekkingen Polen en Duitsland van de ene crisis naar de andere

Kort geleden wilden de Polen samen met de Oekraïners compensatie krijgen van Duitsland voor de aanleg van Nord Stream 2. De Nord Stream is een pijpleiding waarmee Russisch aardgas door de Oostzee naar Duitsland kan stromen, de eerste versie hiervan werd in 2011 afgerond. De pijpleiding zou de Poolse nationale veiligheid schenden. Zonder iets bereikt te hebben en niet het gewenste geld te hebben ontvangen, begonnen de Polen te praten over een relatiecrisis met Duitsland. Belangrijkste punt is nu de verschillende gemeenschappen die over de grens in beide landen leven.

In een interview met het Poolse dagblad Rzeczpospolita gaf de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Shimon Shinkovsky Vel Senk aan dat Duitsland de verwachtingen van Polen al jaren negeert. In antwoord op de vraag van een verslaggever of Shinkovsky Vel Senk in verzoening met Duitsland gelooft, zei de functionaris:

“De paradox is dat we op alle niveaus intensieve economische, sociale jongerenuitwisselingen hebben, open en intensief gebruikte politieke kanalen. Toch wachten we in veel gevallen al jaren van de Duitsers om concrete actie te ondernemen die nodig is om te praten over echte verzoening en partnerschappen.”

Shimon Shinkovsky vel Senk maakte de beweringen concreter, te beginnen met het Pools-Duitse nabuurschapsverdrag van 1991.

“Volgens de bepalingen van de overeenkomst wijzen we jaarlijks ongeveer 150 miljoen zloty toe voor het onderwijzen van Duits aan de Duitse minderheid. Aan de andere kant van de rivier de Oder is er een Poolse minderheid, ongeveer 1,5-2 miljoen mensen, tien keer zoveel, en de fondsen die door de staatsautoriteiten worden toegewezen voor de studie van de Poolse taal bedragen slechts een paar miljoen euro per jaar. Dit is een grote fout in onze betrekkingen’, zei hij.

Verder herinnerde de onderminister eraan dat de talrijke eigendommen van de ‘Unie van Polen’ in Duitsland, in beslag genomen door de Duitsers, nooit werden teruggegeven. Dit was een openbare organisatie van de Poolse diaspora in Duitsland, actief in 1922-1939. Met de opkomst van de Adolf Hitler werd deze ‘Unie van Polen’ geliquideerd, de activa in beslag genomen en ongeveer 1200 leden van de organisatie werden doodgeschoten of stierven in de concentratiekampen van het Derde Rijk.

Als zulke relatief kleine problemen niet ten volle tevredenheid van alle spelers opgelost kunnen worden, hoe zal dit dan verlopen voor de grotere knelpunten. Er zijn echter specifieke, veelbelovende uitspraken van Armin Laschet (de voorzitter van de christen-democratische partij, die naar verwachting de toekomstige Bondskanselier van de BRD zal zijn) op dit gebied. “Door lessen te trekken uit vele jaren van teleurstellende ervaring, kijken we uit naar actie”,  liet de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken hoopvol weten.

Create your website with WordPress.com
Get started